Kies een situatie
Uw aansprakelijkheid goed verzekerd


Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Oftewel een ongeluk zit in een klein hoekje. Bij de uitoefening van uw bedrijf kan er letsel worden toegebracht aan derden of schade aan eigendommen van derden.
De schadelijdende partij kan de financiële gevolgen daarvan op u verhalen. Ondernemers worden steeds vaker geconfronteerd met dit soort aansprakelijkstellingen. Het aantal door de rechter toegewezen schadeclaims neemt toe. En dat geldt ook voor de bedragen die ermee gepaard gaan. Een goede aansprakelijkheidsverzekering is daarom een must.

Er zijn verschillende verzekeringsvormen

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)
Dit is de meest voorkomende aansprakelijkheidsverzekering. Hiermee verzekert u zich voor door u of uw werknemers aan personen toegebrachte letsel- of overlijdensschade (zogeheten personenschade), alsmede beschadiging, vernietiging of verdwijning van eigendommen van derden (zogeheten zaakschade). Het betreft een zogenaamde rubriekenpolis, die dekking biedt voor de algemene bedrijfsaansprakelijkheid, werkgevers-aansprakelijkheid, productenaansprakelijkheid en (overigens niet in alle gevallen en zeker niet uitputtend) aansprakelijkheid voor plotselinge milieuschade.

Beroepsaansprakelijkheid (BAV)
Een groot aantal beroepsgroepen heeft niet voldoende aan een AVB. Zij veroorzaken eerder vermogensschade dan personen- en/of zaakschade. De BAV dekt directe (ook wel genoemd zuivere) vermogensschade, dat wil zeggen aantasting van het vermogen zonder dat sprake is van personen- of zaakschade, als gevolg van beroepsfouten. Denk hierbij aan vergissingen, onachtzaamheden, nalatigheden, verzuimen en onjuiste adviezen.

Bestuurdersaansprakelijkheid (BCA)
Deze vorm van aansprakelijkheid staat de laatste jaren meer dan ooit in de belangstelling. Vooral zaken rond een aantal beursgenoteerde bedrijven (zoals Ahold en Fortis) halen de pers. Maar niet alleen bestuurders van grote beursgenoteerde ondernemingen worden aangesproken. Ook bij het MKB komen claims steeds meer voor. Vaak worden dergelijke aanspraken buiten de publiciteit gehouden en worden ze buiten rechte geschikt. Tegenwoordig weten ook de curator en de aandeelhouders steeds beter de weg naar het privévermogen van bestuurders en commissarissen/toezichthouders te vinden. Het gevolg hiervan is dat een goede BCA steeds meer een noodzaak is geworden.

Werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen (goed werkgeverschap)
De term aansprakelijkheid is hier enigszins misleidend, omdat het blijkens de rechtspraak juist niet om aansprakelijkheid in de gangbare zin des woords gaat (artikel 7:658 BW, waarvoor de AVB dekking biedt), maar om het gebrek aan goed werkgeverschap (in de zin van artikel 7:611 BW), dat wil zeggen het verwijt dat de werkgever ten behoeve van zijn werknemers niet heeft voorzien in een ”behoorlijke verzekering”. In een aantal gerechtelijke uitspraken is geoordeeld dat het niet hebben van een “behoorlijke verzekering” geen schade is aan personen- of zaakschade, maar zuivere vermogensschade. En dat is niet (standaard) gedekt op de AVB. Daarnaast speelt een rol van betekenis dat de meeste uitspraken betrekking hebben op een bestuurder van een personenauto of bestelauto, voor wiens schade noch de AVB noch de (WA-dekking van de) autoverzekering in dekking voorziet.
Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top