Kies een situatie
Wat is er veranderd?


De voorwaarden van veel rechtsbijstandverzekeringen of verzekeringen met een rechtsbijstanddekking zijn gewijzigd. Dit is gebeurd omdat het Europese Hof van Justitie op 7 november 2013 een belangrijke uitspraak heeft gedaan. In deze zaak stond de vraag centraal of een verzekerde altijd zelf een advocaat mag kiezen, de zogenaamde vrije advocaatkeuze.
Vrije advocaatkeuze wil zeggen dat een verzekerde zelf mag kiezen of hij een procedure wil laten voeren door een zelf gekozen advocaat of door een juridisch specialist of eigen advocaat van de rechtsbijstandverzekeraar.

Wat betekent dit voor u?


In procedures waarvoor een advocaat wettelijk verplicht is, had de verzekerde al recht op een vrije advocaatkeuze. Op 7 november 2013 heeft het Europese Hof van Justitie uitgesproken dat dit nu ook geldt voor procedures waarvoor een advocaat niet wettelijk verplicht is. Dit is het geval bij zaken die spelen bij de kantonrechter of de bestuursrechter. Denk hierbij aan arbeidsrechtelijke procedures en procedures met een belang van minder dan € 25.000. Of aan een bezwaarprocedure tegen (de weigering van) een vergunning of een zienswijze-procedure betreffende een ontwerpbestemmingsplan.

Veel verzekeraars hebben de dekking van de rechtsbijstandverzekering aangepast aan deze uitspraak. Daarbij is tegemoet gekomen aan de wens van de verzekerden om geen extra premie te moeten betalen voor de vrije advocaatkeuze. De aanpassing behelst een beperking van het bedrag dat beschikbaar is om de zelf gekozen advocaat (of andere rechtshulpverlener) te bekostigen. En in sommige gevallen ook het betalen van een eigen risico.

Maar let op
Het inschakelen van de advocaat van eigen keuze mag een verzekerde niet zelf doen, dat doet altijd de rechtsbijstandverzekeraar. Een uitzondering hierop vormt de DAS. Hoe het bij DAS werkt leest u in de brochure rechtshulpverlener buiten DAS. Deze vindt u terug in de rechter kolom bij downloads.

Waar staan de veranderingen beschreven?


Al naar gelang de situatie is de aanpassing beschreven in:

  1. de (nieuwe) polisvoorwaarden
  2. de brochure rechtshulpverlener buiten DAS

Voor de polisvoorwaarden klikt u HIER.
In de rechter kolom bij downloads vindt u de brochure.

Keuzemogelijkheid bij ARAG


Maakt u gebruik van de vrije advocaatkeuze? Dan is het standaard verzekerde bedrag bij ARAG € 6.000. Vanaf oktober 2015 biedt ARAG de mogelijkheid te kiezen voor een ander verzekerd bedrag. Bij rechtsbijstand zakelijk is dat € 12.000. En bij rechtsbijstand particulier is dat € 3.000 of € 12.000. Bij een hoger bedrag dan € 6.000 geldt een toeslag op de premie. En bij een lager bedrag wordt een korting verleend.

Wilt u het verzekerde bedrag op uw polis wijzigen? Vul dan het wijzigingsformulier in. U vindt dat in de rechter kolom bij downloads.

Wilt u meer weten? Of advies?
Bel: 030 - 254 91 91
Mail naar: advies@wuthrich.nl
Of bij schade naar: schade@wuthrich.nl
Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top