Ga direct naar

gedeeltelijk niet meer werken

De WIA regelt uw inkomen als u door ziekte niet kunt werken. Uitgangspunt van de WIA is dat mensen zo veel werken als ze kunnen. Oftewel: het gaat niet om wat u niet meer kan, maar om wat u nog wel kan.
Kunt u nog gedeeltelijk werken? Dan kunt u een WGA-uitkering krijgen. WGA staat voor Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. U krijgt deze uitkering als u door ziekte 65% of minder van uw oude loon kunt verdienen. Met andere woorden: als u voor 35 tot 80% arbeidsongeschikt bent en voor het overige deel nog kunt werken, hebt u recht op een WGA-uitkering. Deze uitkering wordt eventueel aangevuld met het inkomen uit het werk dat u nog wel kunt verrichten. Hoe meer u werkt, hoe hoger uw totale inkomen uitvalt.

er zijn 3 verschillende WGA-uitkeringen
Welke WGA-uitkering u krijgt, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld hoeveel u gewerkt heeft voordat u ziek werd. U krijgt van het UWV een brief waarin staat welke soort uitkering u krijgt. De WGA bestaat uit de volgende uitkeringen:
 • - de loongerelateerde uitkering
 • - de loonaanvullingsuitkering
 • - de vervolguitkering
 • Meestal ontvangt u eerst de loongerelateerde uitkering. Deze tijdelijke uitkering is gebaseerd op uw vroegere loon, uw arbeidsverleden en het loon dat u nu verdient. Daarna volgt óf de loonaanvullingsuitkering óf de vervolguitkering. Verdient u de helft of meer van wat u volgens de arbeidsdeskundige van het UWV nog kunt verdienen? Dan komt u in aanmerking voor een loonaanvullingsuitkering. Verdient u minder dan de helft van wat u volgens de arbeidsdeskundige nog kunt verdienen? Dan zou u een vervolguitkering kunnen krijgen. Met een vervolguitkering heeft u per maand veel minder inkomen dan met een loonaanvullingsuitkering.

  tijdelijk helemaal niet meer werken

  Als u tijdelijk voor 80% of meer niet meer kunt werken, maar de kans is wel aanwezig dat u weer beter wordt, bent u wel volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt. In dat geval hebt u recht op een WGA-uitkering.
  De uitkering bedraagt 70% van het laatstverdiende loon. Hierbij geldt een jaarlijks geïndexeerd maximumdagloon. Deze uitkering blijft bestaan totdat duidelijk is of u helemaal niet meer kunt werken of dat u binnen 5 jaar weer aan de slag kunt.
  Als bij een herbeoordeling blijkt dat u volledig arbeidsongeschikt blijft, volgt een uitkering op grond van de IVA-regeling (zie “helemaal niet meer werken”). Als u gedeeltelijk herstelt, dan houdt u een WGA-uitkering.

  helemaal niet meer werken

  Als u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent (u kunt niet méér dan 20% van uw laatstverdiende loon verdienen en u wordt niet meer beter) hebt u recht op een IVA-uitkering.
  De IVA kent een uitkering die 75% van het laatstverdiende loon bedraagt. Daarbij geldt een maximum in de vorm van een jaarlijks geïndexeerd maximumdagloon.
  Als er nog een mogelijkheid is dat uw gezondheid verbetert, wordt u de eerste 5 jaar jaarlijks herbeoordeeld. Als blijkt dat sprake is van gedeeltelijk herstel, kunt u voor een deel weer arbeidsgeschikt worden verklaard. U valt dan onder de WGA-regeling (zie “gedeeltelijk niet kunnen werken”). Als er niets in de gezondheidstoestand is veranderd, blijft de IVA-uitkering van kracht.
  Het gevaar bestaat dat het IVA-inkomen lager uitvalt dan het sociaal minimum. In dat geval kunt u een toeslag aanvragen bij het UWV.

  minder dan 35% arbeidsongeschikt

  Bij een loonverlies van minder dan 35% bent u volgens de WIA niet arbeidsongeschikt. U gaat (weer) aan het werk en blijft in dienst van de werkgever. Samen met uw werkgever bekijkt u de beste manier om aan het werk te kunnen blijven. Bijvoorbeeld door aanpassing van het werk, de werkplek of zelfs door het zoeken van een andere werkgever. U hebt geen recht op uitkering en de werkgever moet u het loon doorbetalen. Wanneer dit geen succes wordt, dan kan de werkgever na 2 jaar arbeidsongeschiktheid een ontslagvergunning aanvragen. Als u daardoor werkloos wordt, gaan de regels van de Werkloosheidswet (WW) gelden.
  Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als AddThis, YouTube of Facebook kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.
  Meer informatie

  Wat zijn cookies?

  Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

  Hoe wij cookies gebruiken

  Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker.

  Cookies van derden

  Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

  Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video’s van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

  Uitschakelen cookies

  U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

  Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

  Slotopmerkingen

  Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

  Top