Kies een situatie
U bent werknemer in loondienst


Vroeger betekende "in de WAO zitten" dat men tot aan zijn pensioengerechtigde leeftijd nog een redelijk inkomen genoot. Maar het terugtreden van de overheid en de komst van de Wet werken en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) hebben ertoe geleid dat nu nog slechts sprake is van een relatief korte en sobere uitkering. Dus is de kans groot dat u geconfronteerd wordt met een flinke teruggang in inkomen.
De WIA is een ingewikkelde wet met veel verschillende regelingen. Maar veel van die regelingen kunnen wel grote gevolgen hebben voor uw toekomstige inkomenspositie. Daarom vindt u via hieronder extra uitleg.

Wat regelt de WIA als ik ...

gedeeltelijk niet meer kan werken?

De WIA regelt uw inkomen als u door ziekte niet kunt werken. Uitgangspunt van de WIA is dat mensen zo veel werken als ze kunnen. Oftewel: het gaat niet om wat u niet meer kan, maar om wat u nog wel kan.
Kunt u nog gedeeltelijk werken? Dan kunt u een WGA-uitkering krijgen. WGA staat voor Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. U krijgt deze uitkering als u door ziekte 65% of minder van uw oude loon kunt verdienen. Met andere woorden: als u voor 35 tot 80% arbeidsongeschikt bent en voor het overige deel nog kunt werken, dan hebt u recht op een WGA-uitkering. Deze uitkering wordt eventueel aangevuld met het inkomen uit het werk dat u nog wel kunt verrichten. Hoe meer u werkt, hoe hoger uw totale inkomen uitvalt.

Er zijn 3 verschillende WGA-uitkeringen
Welke WGA-uitkering u krijgt, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld hoeveel u gewerkt heeft voordat u ziek werd. U krijgt van het UWV een brief waarin staat welke soort uitkering u krijgt. De WGA bestaat uit de volgende uitkeringen:

  • de loongerelateerde uitkering
  • de loonaanvullingsuitkering
  • de vervolguitkering
Meestal ontvangt u eerst de loongerelateerde uitkering. Deze tijdelijke uitkering is gebaseerd op uw vroegere loon, uw arbeidsverleden en het loon dat u nu verdient. Daarna volgt de loonaanvullingsuitkering of de vervolguitkering. Verdient u de helft of meer van wat u volgens de arbeidsdeskundige van het UWV nog kunt verdienen? Dan komt u in aanmerking voor een loonaanvullingsuitkering. Verdient u minder dan de helft van wat u volgens de arbeidsdeskundige nog kunt verdienen? Dan zou u een vervolguitkering kunnen krijgen. Met een vervolguitkering heeft u per maand veel minder inkomen dan met een loonaanvullingsuitkering.

tijdelijk helemaal niet meer kan werken?

Als u tijdelijk voor 80% of meer niet meer kunt werken, maar de kans is wel aanwezig dat u weer beter wordt, bent u wel volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt. In dat geval hebt u recht op een WGA-uitkering. De uitkering bedraagt 70% van het laatstverdiende loon. Hierbij geldt een jaarlijks geïndexeerd maximumdagloon. Deze uitkering blijft bestaan totdat duidelijk is of u helemaal niet meer kunt werken of dat u binnen 5 jaar weer aan de slag kunt.
Als bij een herbeoordeling blijkt dat u volledig arbeidsongeschikt blijft, dan volgt een uitkering op grond van de IVA-regeling (zie "helemaal niet meer kan werken?"). Als u gedeeltelijk herstelt, dan houdt u een WGA-uitkering.

helemaal niet meer kan werken?

Als u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent (u kunt niet méér dan 20% van uw laatstverdiende loon verdienen en u wordt niet meer beter) hebt u recht op een IVA-uitkering. De IVA kent een uitkering die 75% van het laatstverdiende loon bedraagt. Daarbij geldt een maximum in de vorm van een jaarlijks geïndexeerd maximumdagloon.
Als er nog een mogelijkheid is dat uw gezondheid verbetert, dan wordt u de eerste 5 jaar jaarlijks herbeoordeeld. Als blijkt dat sprake is van gedeeltelijk herstel, dan kunt u voor een deel weer arbeidsgeschikt worden verklaard. U valt dan onder de WGA-regeling (zie "gedeeltelijk niet meer kan werken?"). Als er niets in de gezondheidstoestand is veranderd, dan blijft de IVA-uitkering van kracht. Het gevaar bestaat dat het IVA-inkomen lager uitvalt dan het sociaal minimum. In dat geval kunt u een toeslag aanvragen bij het UWV.

minder dan 35% arbeidsongeschikt ben?

Bij een loonverlies van minder dan 35% bent u volgens de WIA niet arbeidsongeschikt. U gaat (weer) aan het werk en blijft in dienst van de werkgever. Samen met uw werkgever bekijkt u de beste manier om aan het werk te kunnen blijven. Bijvoorbeeld door aanpassing van het werk, de werkplek of zelfs door het zoeken van een andere werkgever. U hebt geen recht op uitkering en de werkgever moet u het loon doorbetalen. Wanneer dit geen succes wordt, dan kan de werkgever na 2 jaar arbeidsongeschiktheid een ontslagvergunning aanvragen. Als u daardoor werkloos wordt, gaan de regels van de Werkloosheidswet (WW) gelden.
Enkele verzekeringsoplossingen

WGA-gat verzekering

Benut u door omstandigheden minder dan 50% van uw restverdiencapaciteit, dan krijgt u een WGA-vervolguitkering. Deze bedraagt 70% van het minimumloon vermenigvuldigd met uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Samen met uw eventuele restsalaris zal dit onvoldoende zijn om rond te komen. Dit "gat" noemt men het WGA-gat. U kunt dit "gat" aanvullen met een WGA-gat verzekering.
De meest voordelige oplossing is deze verzekering collectief, via de werkgever, aan te gaan. De werkgever sluit dan de verzekering af en betaalt de premie. Desgewenst kan de werkgever de premie geheel of gedeeltelijk via de salarisadministratie aan de werknemer doorbelasten.

WIA-excedent verzekering

De overheid rekent bij de WGA-uitkeringen met een jaarlijks geïndexeerd "maximumloon". Hierdoor zijn de uitkeringen vanuit de overheid afgetopt. De inkomensterugval voor een arbeidsongeschikte werknemer met een salaris boven het gemaximeerd loon is dus extra groot. Een WIA-excedent verzekering is vooral voor deze groep van groot belang: het houdt hun inkomen op niveau. De verzekering kan zowel collectief, via de werkgever, als individueel worden afgesloten.
Ook voor werknemers met een salaris beneden het "maximumloon" kan met deze verzekering een extra aanvulling verzekerd worden.
Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top