Kies een situatie
U bent directeur grootaandeelhouder (DGA)


Wanneer u privé niets heeft geregeld, betekent dit dat u bij een onverhoopte arbeidsongeschiktheid geen inkomsten heeft. Afhankelijk van uw privésituatie kunt u wellicht nog een beroep doen op de Wet Werk en Bijstand (Wwb), maar dat betreft –zoals waarschijnlijk bekend– een zeer basale opvang.

De private arbeidsongeschiktheidsverzekering
Met een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kunt u de inkomensterugval voorkomen. Door u tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren bent u in staat uw levensstandaard te behouden.

Welke mogelijkheden zijn er?


Er zijn vele soorten AOV's (sommenverzekering of schadeverzekering, volwaardige dekking of uitsluitend calamiteitendekking), diverse soorten arbeidsongeschiktheid (ongeschiktheid voor het eigen beroep, passende arbeid of gangbare arbeid) en er is een grote variatie in maximaal mogelijke eindleeftijd. De gewenste en/of mogelijke dekking hangt verder af van uw gezondheid, uw dagelijkse werkzaamheden en het inkomen (en vermogen) van u en uw eventuele partner. En ten slotte spelen bij het adviseren de door u gewenste doelstelling(en), bekendheid met de verzekeringsvorm en uw risicobereidheid een rol. Kortom: voor een aan een degelijk advies gekoppelde offerte benodigen wij informatie. Die kunt u ons verstrekken door middel van een volledig ingevuld klantprofiel.

Belangrijke algemene informatie met betrekking tot de AOV

over de advieskosten

De politiek heeft bepaald dat vanaf 1 januari 2013 assurantietussenpersonen met betrekking tot AOV’s niet meer beloond mogen worden door de verzekeraar. Dit geldt niet alleen voor nieuwe AOV’s, maar ook voor AOV’s met een contractsvervaldatum op of na 31 december 2012.

De beloning die de verzekeraar verstrekte, is altijd verdisconteerd geweest in de premie. Vanaf 1 januari 2013 wordt dan ook een nettopremie (waaruit door de verzekeraar de beloning is gehaald) voor de AOV in rekening gebracht.

Om een advies voor het afsluiten of verlengen van een AOV te kunnen verstrekken, moeten wij kosten maken. Hetzelfde geldt voor het jaarlijks beheer van een AOV. Waar deze kosten voorheen dus vergoed werden door de verzekeraar, wil de politiek nu dat deze door de klant worden betaald.

over de AOV voor starters

Het acceptatietraject voor een AOV voor een startende zelfstandige kan in sommige gevallen lang duren. Vooral wanneer verzekeraars aanvullende medische informatie wensen, kan hiermee veel tijd gemoeid zijn. Wij adviseren u dan ook zich zo spoedig mogelijk voor de vrijwillige verzekering ZW en WIA van het UWV te melden. U dient zich bij het UWV in ieder geval binnen 13 weken na datum uitdiensttreding resp. start van het bedrijf te melden.
U bent dan in ieder geval voor het arbeidsongeschiktheidsrisico verzekerd. De verzekering is, nadat deze tot stand is gekomen, dagelijks opzegbaar. De dekking van deze verzekering is aanzienlijk minder dan die van een particuliere AOV, doch beter iets dan niets.

over de vangnet AOV

Voor de startende zelfstandige die vanwege zijn gezondheid niet op een reguliere AOV kan worden verzekerd is er de vangnet AOV. Dit is een AOV met een beperkte dekking: één jaar wachttijd en als verzekerd bedrag maximaal 70% van het minimum loon.
De vangnet AOV kan worden aangevraagd tot 15 maanden na start van het bedrijf. Om voor een vangnet AOV in aanmerking te komen dient u aan te kunnen tonen dat u een schriftelijke afwijzing danwel een schriftelijk voorstel met beperkende voorwaarden heeft ontvangen van een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeraar.
Wilt u meer weten? Of advies?

Bel: 030 - 254 91 91
Mail naar: advies@wuthrich.nl
Of in geval van arbeidsongeschiktheid naar: schade@wuthrich.nl

Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top