Kies een situatie
Wat wij doen


Welke risico’s een verzekering waard zijn, is voor velen een puzzel. Sommige verzekeringen zijn wettelijk verplicht (zoals de WA-verzekering voor een personen/bestelauto), andere risico’s zijn zo klein, dat verzekeren voor de meesten overbodig is. Daar tussenin ligt een terrein vol voetangels en klemmen, waar een deskundige én onafhankelijke gids geen overbodige luxe is.

Ongebonden en onafhankelijk
Kennis van het verzekeringsaanbod enerzijds en de behoefte van de klant anderzijds, maakt een ongebonden en onafhankelijke tussenpersoon tot de aangewezen bemiddelaar tussen verzekeraars en verzekerden. WUTHRICH bv – een middelgroot assurantiebedrijf – is zo’n onafhankelijke tussenpersoon. Ongebonden omdat onze accountmanagers en adviseurs in vrijheid (dus zonder contractuele verplichting) kunnen adviseren. Onafhankelijk omdat alle aandelen van WUTHRICH bv volledig in handen zijn van de meewerkende directie. Beide aspecten garanderen dat belangen-verstrengeling met verzekeraars wordt voorkomen.

Flexibel en alert
Wij werken met korte lijnen en kennen een grote mate van flexibiliteit. Wij zijn daardoor in staat snel in te spelen op veranderende situaties in verzekeringsland dan wel op het gebied van wetgeving en/of rechtspraak. Verder hanteren wij een heldere en efficiënte werkwijze en hebben wij oog voor kwaliteit.

Volmacht
Onze volmachtactiviteiten zijn ondergebracht in ons zusterbedrijf WUTHRICH assuradeuren bv. Goede verzekeringsvoorwaarden, een concurrerende premie en waar nodig maatwerk. Maar ook kwaliteit en service op het gebied van polisadministratie én een snelle, correcte schadebehandeling. Dat zien wij als belangrijke elementen om verzekeringen bij voorkeur daar onder te brengen. Natuurlijk alleen als dat passend is.

Hoe worden we beloond?


Voor onze diensten kunnen wij op een aantal manieren worden beloond: op basis van provisie, op basis van declaratie per uur, op basis van een vast jaartarief of op basis van een vaste prijs per verrichting.

Beloning op basis van provisie
Voor veel verzekeringen die via ons worden afgesloten, ontvangen wij van de verzekeraar provisie (meestal een percentage van de premie).

Beloning anders dan provisie
Wanneer wij onze inkomsten anders dan uit provisie verkrijgen, dan wordt dit vooraf met u besproken. Onze afspraken ontvangt u zwart op wit in de vorm van een dienstverleningsovereenkomst. Zo weet u zeker dat u niet voor verrassingen komt te staan.

Hoe worden onze medewerkers beloond?


De wetgever hecht een groot belang aan een beheerst beloningsbeleid bij financiële ondernemingen. Het beleid moet erop zijn gericht om de risico's op onzorgvuldige behandeling van consumenten door de financiële onderneming tegen te gaan. En om de soliditeit en integriteit van de onderneming op de lange termijn te waarborgen. Het spreekt voor zich dat wij dit belang onderschrijven en de nodige maatregelen en procedures hebben getroffen om dit te waarborgen.

Ons beloningsbeleid
Ons beloningsbeleid is gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Het beloningsbeleid voor onze medewerkers wordt jaarlijks door de directie vastgesteld. We houden hierbij rekening met (salaris)ontwikkelingen in de branche en met de ontwikkeling van de individuele medewerker binnen zijn of haar functie.
Al onze medewerkers ontvangen uitsluitend een vast salaris, dat in verhouding staat tot de werkzaamheden die zij voor ons verrichten. Ze zijn voor hun inkomsten dus niet afhankelijk van het sluiten van financiële producten. We kennen geen omzetbonussen en geen winstdelingsregeling.
De medewerkers worden regelmatig beoordeeld op hun professionaliteit, integriteit, en klantgericht handelen. Deze beoordeling - en niet de hoogte van hun omzet - bepaalt het salaris.

Uw privacy


Indien u klant van ons bent, worden uw (persoons)gegevens – waaronder uw e-mailadres – door ons bewaard en opgeslagen. Zij kunnen door ons worden gebruikt voor marketing- en servicedoeleinden.
Verder bewaren en gebruiken wij uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons zijn opgegeven of waarvan duidelijk is dat ze aan ons zijn verstrekt. In elke marketing- en service e‑mail wordt u door middel van een rechtstreekse link de mogelijkheid geboden ons mee te delen dat u geen e-mails meer van ons wenst te ontvangen.

Ook bewaren wij alle informatie die u vrijwillig via deze website aan ons verstrekt. Deze informatie kan eveneens door ons worden gebruikt ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden.
Alle informatie die aan ons is verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Gegevens worden door ons nooit aan derden verstrekt.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik door ons van uw gegevens, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. U heeft op verzoek de mogelijkheid om de door ons van u opgeslagen informatie in te zien en te corrigeren.

Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top