Kies een situatie
De dekking van de ongevallenverzekering


De uit hoofde van de bedrijfstak eigen regelingen van de cao Afbouw door bemiddeling van WUTHRICH afgesloten collectieve ongevallenverzekering is wereldwijd 24 uur per dag en 7 dagen in de week van kracht, zowel in als buiten dienstverband.
In geval van overlijden ten gevolge van een ongeval keert de verzekering € 20.500 uit en in geval van blijvende algehele invaliditeit ten gevolge van een ongeval € 41.840. Deze bedragen zijn vóór 2004 in de loop der jaren meerdere keren gewijzigd. Maatgevend is te allen tijde het verzekerde bedrag dat van toepassing is/was op de dag van het ongeval.
Uitkering vindt plaats zonder rekening te houden met een al dan niet elders eveneens afgesloten ongevallenverzekering.

De spelregels van de collectieve ongevallenverzekering


In geval van een ongeval waaruit een recht op uitkering wegens blijvende algehele of gedeeltelijke invaliditeit zou kunnen ontstaan dient dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 maanden na het ongeval, te worden gemeld door het invullen en ondertekenen van een schadeformulier, dat naar de afdeling schade van WUTHRICH dient te worden opgestuurd.
In geval van overlijden dient dit door de werkgever of de begunstigde/
nabestaanden 48 uur vóór de begrafenis of crematie te worden gemeld door het invullen en ondertekenen en aansluitend per fax of e-mail naar de afdeling schade van WUTHRICH opsturen van een schadeformulier.
In alle gevallen dient medewerking te worden verleend met betrekking tot eventueel noodzakelijk medisch onderzoek naar het ontstaan van het ongeval en/of de doodsoorzaak, alsmede naar de mate van blijvende invaliditeit.

De schadebehandeling van een ongeval


Hoewel een ongevallenschade medisch gezien best gecompliceerd kan liggen, is de behandeling van de zaak in feite vrij eenvoudig en goed te volgen. Na ontvangst van de schademelding zal eerst moeten worden vastgesteld of het gaat om een ongeval dat als zodanig onder de dekking van de verzekering valt.
Indien het inderdaad gaat om een gedekt ongeval, zal de werknemer worden gevraagd om globale informatie te geven over het letsel dat is ontstaan. Deze informatie dient om een indruk te krijgen van de gevolgen van het ongeval. Van belang is immers dat de medische gevolgen uitsluitend en rechtstreeks te wijten zijn aan het door de verzekering gedekte ongeval.
Pas als duidelijk is dat het letsel medisch gezien niet meer verslechtert of verbetert, we spreken dan over een zogenaamde medische eindtoestand, kan worden overgaan tot de volgende fase in de afhandeling.
Op het moment dat de toestand niet meer verandert zal aan de werknemer worden gevraagd om een medische machtiging te ondertekenen zodat door de medisch adviseur van verzekeraars informatie kan worden ingewonnen bij de behandelende arts(en) en/of specialist(en). Ook kan de medisch adviseur van verzekeraars besluiten om een onafhankelijke arts of specialist te vragen een rapport op te stellen en hem te informeren. Onafhankelijk wil zeggen dat die arts of specialist niet in dienst is bij of op enige andere wijze is verbonden aan verzekeraars en evenmin de huisarts of behandelend specialist is van de werknemer. Aangezien de artsen en specialisten vaak druk bezet zijn, kost het soms enige tijd voordat zo'n rapport er is. Met hetgeen de arts of specialist rapporteert en aan de hand van de verdere informatie geeft de medisch adviseur van verzekeraars dan een advies ten aanzien van de mate van blijvende invaliditeit. Desgewenst kan een kopie van het rapport van de arts of specialist aan de huisarts van de werknemer worden gezonden en met deze worden besproken.
De voortgang van de schadebehandeling hangt dus voornamelijk af van het genezingsproces. Zolang nog geen sprake is van een eindtoestand, kan de schade niet worden afgehandeld.
Medisch gezien kan de schade toch nog gecompliceerd worden als de gepresenteerde gevolgen niet of niet alleen veroorzaakt zijn door het ongeval, maar ook voortkomen uit een andere oorzaak.

Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top