Kies een situatie
Wat is een ziekteverzuimverzekering?


Kan een medewerker door ziekte (of een ongeval) niet werken? Dan moet u als werkgever vanuit de wet de eerste 2 jaar minimaal 70% van het loon doorbetalen. Met een ziekteverzuimverzekering verzekert u deze loondoorbetalingsverplichting van alle medewerkers met wie u een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten.

Wanneer is een ziekteverzuimverzekering nodig?
U heeft een ziekteverzuimverzekeirng nodig als u de inschatting maakt dat u de verzuimkosten niet zelf kunt dragen.

Welke ziekteverzuimverzekeringen zijn er?
Bij de meeste verzekeraars kunt u kiezen uit de volgende verzekeringsvormen:

ziekteverzuim conventioneel met vrije keuze arbodienst

Dit is een ziekteverzuimverzekering op basis van eigen risico in tijd. Bij het afsluiten van de verzekering kiest u een eigen risico in weken dat ligt tussen de 2 en 52 weken. Tijdens deze periode ontvangt u geen vergoeding. Is een medewerker langer ziek is dan het eigen risico dat u heeft gekozen? Dan wordt het ziekengeld dat u daarna moet blijven uitbetalen wel vergoed.

MKB verzuim ontzorg met een vaste arbodienst

Deze vorm komt vanaf 1 januari 2020 beschikbaar. En is bij veel verzekeraars alleen mogelijk als u niet meer dan 25 werknemers heeft. De MKB verzuim-ontzorgverzekering omvat:

 1. contract met een arbodienst (waarin onder andere casemanagement en bezoek bedrijfsarts)
 2. vergoeding van uitbetaald ziekengeld
 3. vergoeding van alle re-integratiekosten
 4. poortwachtergarantie

Let op! Bent u niet bereid zich bij (een van) de door de verzekeraar voorgeschreven arbodienst(en) aan te sluiten? Dan is het NIET mogelijk de MKB verzuim-ontzorgverzekering af te sluiten. Sommige verzekeraars stellen een koppeling tussen de verzekeringsadministratie en uw salarispakket verplicht.

ziekteverzuim stop loss

Dit is een ziekteverzuimverzekering op basis van eigen risico in geld. Dit eigen risico wordt eigen behoud genoemd. Het eigen behoud wordt vastgesteld op basis van het gewogen gemiddelde van het uitbetaalde ziekengeld in de laatste 3 aaneengesloten kalenderjaren en wordt uitgedrukt in een percentage van de sv-jaarloonsom. Alleen dat deel van het ziekengeld dat in een kalenderjaar het eigen behoud overtreft wordt in de loop van het daaropvolgende jaar uitgekeerd en wel tot maximaal de overeengekomen limiet (grens). Daarna wordt ook met terugwerkende kracht vanaf 1 januari de premie voor dat jaar vastgesteld.
Deze vorm is bij veel verzekeraars alleen mogelijk als u een sv-jaarloonsom heeft van minimaal € 500.000.

Wat is wel verzekerd? En wat niet?

verzekerd

 1. de eerste 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte (behalve tijdens het eigen risico in tijd of voor het eigen risico in geld)
 2. meeverzekerde werkgeverslasten
 3. alle medewerkers voor wie u een loondoorbetalingsplicht heeft
 4. hulp bij re-integratie

niet verzekerd

 1. een medewerker die al ziek is op de datum waarop de verzekering start of op de datum dat hij in dienst komt
 2. een directeur-grootaandeelhouder (DGA) of iemand die niet in een gezagsverhouding bij u werkt (bijvoorbeeld uw partner)
 3. ziekte die (of een ongeval dat) ontstaat door opzet of roekeloosheid
 4. als u of de zieke medewerker niet of te weinig meewerkt aan zijn re-integratie

Precies weten wat wel en niet verzekerd is? Kijk dan in de polisvoorwaarden.
Wilt u meer weten? Of advies?
Bel: 030 - 254 91 91
Mail naar: advies@wuthrich.nl
of in geval van ziekteverzuim naar: verzuimschade@wuthrich.nl

Let op!
U mag geen informatie geven over de aard van het verzuim en op stukken mag geen BSN van de werknemer staan.
Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top