Kies een situatie
Aansprakelijkheid


Een ondernemer kan bij de uitoefening van zijn bedrijf te maken krijgen met verschillende vormen van aansprakelijkheid:

  1. wettelijke aansprakelijkheid, bijvoorbeeld aansprakelijkheid voortvloeiende uit onrechtmatig handelen (het niet opzettelijk toebrengen van schade aan een derde) of vanwege het hebben van een bepaalde hoedanigheid (zoals de verantwoordelijkheid van een werkgever voor een door een werknemer veroorzaakte schade)
  2. contractuele aansprakelijkheid, bijvoorbeeld op grond van leveringsvoorwaarden

Specifieke vormen van aansprakelijkheid zijn productenaansprakelijkheid voor een geleverde zaak of werkgeversaansprakelijkheid jegens werknemers.

Verhaal
De schadelijdende partij kan de financiële gevolgen van zijn schade op de ondernemer verhalen. Ondernemers worden dan ook steeds vaker geconfronteerd met dergelijke aansprakelijkstellingen. Ook het aantal door de rechter toegewezen schadeclaims neemt toe, evenals de bedragen die daarmee gemoeid zijn. Voor al deze vormen van aansprakelijkheid is een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dan ook onontbeerlijk voor iedere ondernemer. Standaard voorziet deze verzekering in een verzekerd bedrag van € 2.500.000 per aanspraak resp. € 5.000.000 per verzekeringsjaar. De verzekering biedt dekking voor de aansprakelijkheid voor aan personen toegebrachte letsel- of overlijdensschade en/of beschadiging, vernietiging of verdwijning van eigendommen van derden. Dit alles met inbegrip van de daaruit voortvloeiende gevolgschade en de verschuldigde wettelijke rente. Voor zover sprake is van ongerechtvaardigde aanspraken, zijn de kosten van verweer verzekerd.

Looptijd
De verzekering biedt alleen dekking voor een schade die voortvloeit uit een gedraging die tijdens de looptijd van de verzekering heeft plaatsgevonden, terwijl die schade ook tijdens de geldigheidsduur van de verzekering moet zijn gemeld. Het zogenaamde voorrisico (ook wel inlooprisico genoemd) is niet altijd standaard meeverzekerd. Het verdient derhalve aanbeveling na te (laten) gaan of dekking voor activiteiten in de periode voorafgaande aan het sluiten van een (nieuwe) verzekering noodzakelijk is.

Privé
Naast de AVB is voor de ondernemer zelf een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) evenmin onmisbaar. Deze verzekering, die kan worden afgesloten met een verzekerd bedrag van € 1.250.000 of € 2.500.000 per gebeurtenis, biedt dekking voor schade in de privésfeer aangericht door de ondernemer, zijn inwonende partner, zijn minderjarige kinderen, de inwonende of voor studie uitwonende meerderjarige ongehuwde kinderen, voor inwonende gezinsleden en zijn huisdieren.

Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top