Kies een situatie

aansprakelijkheidsverzekering (avb)

EEN ZORGVULDIGE ONDERNEMER
 Iedere ondernemer wil zijn vak zo goed mogelijk uitoefenen. Hij heeft daartoe de nodige opleidingen gevolgd dan wel de benodigde ervaring opgedaan. Veelal heeft hij geschoold personeel in dienst of leidt hij zelf personeel op. Hij heeft oog voor de veiligheid en arbeidsomstandigheden in de werkomgeving en houdt ook aspecten als gezondheid en milieu goed in de gaten.

WAAR GEHAKT WORDT VALLEN SPAANDERS
Ondanks een zorgvuldige bedrijfsuitoefening is het risico op fouten of vergissingen niet uit te sluiten. Mensen blijven immers mensen. Kleine fouten kunnen onvoorzienbaar grote financiële gevolgen hebben en een zware aanslag op het bedrijfs- of privé-vermogen betekenen. De fout hoeft zelfs niet eens door de ondernemer of zijn personeel te zijn gemaakt. Ook gebouwen, een kleine storing in (de meest geavanceerde) apparatuur en geleverde (gebrekkige) producten kunnen schade aanrichten. En als werkgever bent u verantwoordelijk voor veilige werkomstandigheden en veelal aansprakelijk als één van uw personeelsleden ondanks getroffen veiligheidsmaatregelen schade oploopt.
Door verharding van de maatschappij, een steeds verder terugtredende overheid, een toenemende claimbewustheid van (niet alleen) consumenten en de betere rechtspositie van werknemers is het al lang niet meer denkbeeldig dat u als ondernemer aansprakelijk wordt gesteld. Om dit soort risico's af te dekken bestaat de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).

DE GRONDSLAG VAN DE VERZEKERING
Belangrijk is het om de verzekering volledig af te stemmen op uw bedrijfsactiviteiten. Een juiste hoedanigheidsomschrijving - dat is een omschrijving van de aard van de werkzaamheden/activiteiten - is dus noodzakelijk. Daarnaast is het van belang de juiste dekking (rubrieken) te kiezen. Hebt u personeel? Levert u producten? Hanteert u (leverings)voorwaarden? Verricht u uw werkzaamheden bij opdrachtgevers of derden? Een complete analyse van uw aansprakelijkheidsprofiel is derhalve een 'must'.

DE DEKKING VAN DE AVB
De AVB dekt de aansprakelijkheid van de ondernemer (in geval van een eenmanszaak of indien sprake is van een ondernemer zonder personeel) resp. die van de onderneming (in geval van bijvoorbeeld een B.V.) in zijn in de polis omschreven hoedanigheid. Daarnaast is gedekt de aansprakelijkheid van ondergeschikten (daaronder vallen niet alleen het personeel, maar ook uitzendkrachten en meewerkende huisgenoten) en bestuurders en commissarissen, voor zover handelend in die hoedanigheid. Voor zover gewenst, zijn speciale bepalingen in de polis op te nemen om de kring van verzekerden uit te breiden.
De AVB dekt de aansprakelijkheid voor schade aan personen (ten gevolge van letsel of benadeling van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend) en/of schade aan zaken (ten gevolge van beschadiging, vernietiging of verdwijning). Alles met inbegrip van de daaruit voortvloeiende gevolgschade. Onder de dekking valt niet de zogenaamde zuivere vermogensschade: het financiële nadeel dat een derde wordt toegebracht zonder dat sprake is van schade aan personen en/of zaken.

Lees meer>>

Aanvullende informatie
Omdat een aansprakelijkheidsverzekering maatwerk is vermelden wij hier slechts de meest gangbare voorwaarden:

voorwaarden aanvraagformulieren
Wilt u meer weten? Of advies?
Bel: 030 - 254 91 91
Mail naar: advies@wuthrich.nl
Of bij schade naar: schade@wuthrich.nl
Wilt u meer weten? Of advies?
Bel: 030 - 254 91 91
Mail naar: advies@wuthrich.nl
Of bij schade naar: schade@wuthrich.nl
meer weten?
  • stuur een e-mail naar acceptatie@wuthrich.nl of fax naar 030-2549100
  • bel tijdens kantooruren met de afdeling bedrijven via 030-2549133
Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top