Kies een situatie
Is uw autoverzekering aan een update toe?


Geen enkele bestuurder wil bij een verkeersongeval betrokken raken. Maar wat als het je toch overkomt? En je op zo’n moment carpoolt, vriendjes van je kinderen naar het sportveld brengt of met familie of vrienden een dagje uit bent. Het idee dat anderen daarbij gewond kunnen raken en met hun schade blijven zitten is niet fijn. Evenmin als de kans dat de bestelauto wordt opengebroken en de aanwezige gereedschappen worden gestolen. Of dat alleen nog WA verzekerde auto door toedoen van een ander total loss is geraakt.
Het kan daarom verstandig zijn de autopolis uit te breiden met een aanvullende dekking. Hieronder leest u er meer over.

schadeverzekering voor inzittenden


Wat is gedekt?

Als de bestuurder en/of de passagiers bij een verkeersongeval gewond raken, dekt de zorgverzekering veelal alle medische kosten. Een schadeverzekering voor inzittenden (SVI) vergoedt daarnaast aan de gewonde bestuurder en/of de passagiers de werkelijk door hen geleden lichamelijke en materiële schade. Hieronder vallen ook inkomensverlies, derving van levensonderhoud en (in de meeste gevallen) smartengeld. En dit – voor alle inzittenden tezamen – tot maximaal het verzekerde bedrag, dat in de meeste gevallen € 1.000.000 bedraagt. Hierbij maakt het niet uit wie schuldig was aan het ongeval.

Wat is het nut?

Een SVI is niet altijd nodig. Passagiers kunnen in de meeste gevallen de schade claimen op de WA-verzekering van de bestuurder van de auto of op die van de aansprakelijke tegenpartij. Dat geldt echter niet voor de bestuurder die zelf het ongeval heeft veroorzaakt. Hij kan zijn schade nergens verhalen.
Een ander belangrijk voordeel van de SVI is de snellere schadeafwikkeling en uitkering: er hoeft niet eerst te worden uitgezocht wie de schuldige is.

Vaste premie

Er is sprake van een vaste premie voor een personen- of bestelauto. Op het wijzigingsformulier kunt u zien wat de maand- resp. de jaarpremie is.

ongevallenverzekering voor inzittenden


Wat is gedekt?

Als de bestuurder en/of de passagiers bij een verkeersongeval gewond raken, dekt de zorgverzekering veelal alle medische kosten. Met een ongevallenverzekering voor inzittenden (OVI) krijgen de bestuurder en/of de passagiers in geval van blijvende invaliditeit (rubriek B) of overlijden (rubriek A) een vooraf vastgesteld bedrag uitgekeerd. Daarbij maakt het niet uit hoe groot de werkelijk geleden schade is of wie schuldig was aan het ongeval.

Wat is het nut?

Een OVI is niet altijd nodig. Passagiers kunnen in de meeste gevallen de schade claimen op de WA-verzekering van de bestuurder van de auto of op die van de aansprakelijke tegenpartij. Dat geldt echter niet voor de bestuurder die zelf het ongeval heeft veroorzaakt. Hij kan de lichamelijke gevolgen van een ongeval nergens verhalen.
Een ander belangrijk voordeel van de OVI is de snellere schadeafwikkeling en uitkering: er hoeft niet eerst te worden uitgezocht wie de schuldige is.

Premie hangt af van verzekerde bedragen

Het spreekt voor zich dat de premie hoger wordt naar mate voor hogere verzekerde bedragen wordt gekozen. Op het wijzigingsformulier kunt u zien welke verzekerde bedragen u kunt kiezen en wat dan de maand- resp. de jaarpremie is.

rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen


Wat is gedekt?

Een rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen biedt dekking voor juridsiche hulp bij geschillen die betrekking hebben op het in het bezit hebben en/of gebruiken van de auto. Denk hierbij aan juridische bijstand bij: 

  • het verhalen van lichamelijke of materiële schade op een aansprakelijke derde;
  • strafrechtelijk vervolging wegens een verkeersovertreding of -misdrijf;
  • het terugvorderen van het rijbewijs of de auto na inbeslagname daarvan door de politie;
  • geschillen die verband houden met de aankoop, reparatie of het onderhoud van de auto.

Wat is het nut?

Het grootste voordeel van de rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen is dat het laagdrempelige juridische bijstand biedt. Een ander voordeel is dat de kosten vooraf vaststaan. U komt dus nooit – ook niet bij een langdurige procedure – achteraf voor een onaangename verrassing te staan.
Een (aparte) rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen is overigens niet altijd nodig. Bijvoorbeeld niet als er al een gezinsrechtsbijstandverzekering is afgesloten of een zakelijke rechtsbijstandverzekering inclusief dekking voor motorrijtuigen.

Vaste premie

Er is sprake van een vaste premie voor de personen- of bestelauto. Op het wijzigingsformulier kunt u zien wat de maand- resp. de jaarpremie is.

gereedschappendekking bij de bestelautoverzekering


Wat is gedekt?

Rijden medewerkers met een bestelauto met gereedschap en andere uitrusting? Dan kan diefstal daarvan of schade daaraan behoorlijk in de kosten lopen. Met de aanvullende gereedschappendekking voor bestelauto’s dekt u schade aan de bedrijfsuitrusting* tijdens transport en diefstal van de bedrijfsuitrusting na braak aan de bestelauto.
* hieronder vallen overigens niet al dan niet mobiele audio-/visuele, navigatie-, computer- en (tele)communicatieapparatuur

Wat is het nut?

Een inventarisverzekering biedt dekking voor uw bedrijfsuitrusting. Maar niet wanneer die zich in een bestelauto bevindt. De gereedschappendekking voorziet hierin. Niet alleen overdag tijdens werkdagen, maar 24/7.
De bestelauto hoeft niet te zijn voorzien van een diefstalbeveiligingssysteem. Is die er wel en is die in werking gesteld? Dan heeft u in geval van diefstal of verlies geen eigen risico.

Premie hangt af van verzekerd bedrag

Er is sprake van een scherpe premiestelling en een zeer eenvoudig tarief zonder naverrekening van premie. Het spreekt voor zich dat de premie hoger wordt naar mate voor een hoger verzekerd bedrag wordt gekozen. Op het wijzigingsformulier kunt u zien welk verzekerd bedrag u kunt kiezen en wat dan de maand- resp. de jaarpremie is.

Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top